Apelujemy zatem do właścicieli czworonogów o dopełnienie obowiązku zaszczepienia swojego pupila, m.in. ze względu na własne i jego bezpieczeństwo.

Każdy właściciel psa jest zobowiązany zaszczepić swojego czworonoga przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 m-ca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 m-cy.

 

Niedopełnienie obowiązku szczepienia skutkuje grzywną w wysokości do 500 złotych!!!

 

 

                                                                                                                                                                Wójt

/-/ Teresa Fryszkiewicz