Gmina Garbatka-Letnisko w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zwraca się z zapytaniem dotyczącym organizacji placu zabaw, dostosowania pomieszczeń oraz dostawy wyposażenia realizowanych w ramach projektu systemowego pn. „Modernizacja i doposażenie oddziału przedszkolnego przy PSP w Bogucinie, Gmina Garbatka-Letnisko” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

W przypadku zainteresowania realizacją ww. usługi, prosimy o złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2015 roku, do godz. 14.00.

 

Załączniki:

-Formularz Ofertowy.doc

-Rozeznianie Cenowe.pdf

 

 

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego