Tu ją znajdziesz: Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach ul. Radomska 36,  26-900 Kozienicetel: 048 611 03 00 fax/tel: 048 6110301Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej ul. Lubelska 69A, 26-900 Kozienicetel: 508 713 094Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicachul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienicetel: (48) 382 05 62, 382 05 65Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garbatce-Letniskoul. Spacerowa 2a, Garbatka-Letnisko tel. (48) 62 10 314Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbatce-Letniskoul. Spacerowa 2a, Garbatka-Letnisko tel. (48) 62 10 314Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie w Garbatce-Letniskoul. Spacerowa 2a, Garbatka-Letnisko tel. (48) 62 10 314Pomoc wspierająca leczenie od uzależnieńDr Barbara Boroń-Sobuś tel. 602 869 890