Rodzice dokonują zapisu dzieci osobiście. Sekretariat czynny jest codziennie

w godz. 7.30 – 15.30. Należy mieć ze sobą akt urodzenia oraz PESEL dziecka.Prosimy również o dokładne zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji