Mieszkańcy gminy zainteresowani dofinansowaniem wymiany starego kotła c.o. mogą ubiegać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie dotacji za pośrednictwem Urzędu Gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą ( kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła ( z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub eko-groszek).

Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada 75% dotacji, maksymalnie 5 tys. zł.

Dofinansowaniem objęte będą:

– zakup jednego kotła z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem

– koszt czujnika tlenku węgla(czadu).

Pozostałe koszty pokrywa właściciel nieruchomości na której realizowana jest inwestycja do których należy zaliczyć:

– koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji  inwestycji;

–  demontaż starej instalacji źródła ciepła;

– zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na  paliwo;

– wkład kominowy;

– roboty instalacyjne wewnątrz obiektów- modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;

– koszt przyłącza do sieci;

– rozruch technologiczny instalacji i urządzeń;

– koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

Nabór na indywidualne wnioski mieszkańców będzie prowadzony do końca grudnia 2017r.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie wniosku i dostarczenie go do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w Referacie Gospodarki Komunalnej, ul Spacerowa 2A w pok. nr 3.

 Realizacja wniosków uzależniona jest od pozyskania przez Gminę środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

   

Wójt Gminy Garbatka- Letnisko

 

Do pobrania:

Załącznik – Wniosek