od dnia 18 marca (środa) do odwołania ZAMKNIĘTE będzie TARGOWISKO GMINNE

ORAZ ODWOŁANE WSZYSTKIE SPOTKANIA I ZEBRANIA Z MIESZKAŃCAMI

 

 

Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby w miarę możliwości wszelkie sprawy urzędowe załatwiać drogą telefoniczną, e-mailową lub przez platformę e-puap, a wszelkie zobowiązania finansowe na rzecz Gminy dokonywać drogą elektroniczną na wskazane konta Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko:

48 62 10 194 (Urząd Gminy)

48 62 10 103 (Referat Gospodarki Komunalnej)    

48 62 10 314 (GOPS)                                   

Adres e-mail: [email protected]  Skrytka e-puap: /w508l2mbd7/skrytka 

                                                                                                                                                                                                        

WÓJT

                                                                                                                              Teresa Fryszkiewicz