– zbiórka myśliwych – domek myśliwski we wsi Molendy,

– czas trwania polowania – 8.00-15.00,

– rejon polowania – Molendy, Ruda, Leśna Rzeka,

– osoby prowadzące – Mirosław Wasilewski i Stanisław Czajkowski.