Zakres prac projektowych dla rozbudowy drogi będzie obejmować w zależności od potrzeb budowę/przebudowę: jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, systemu odwodnienia, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej  kolidującej z planowaną drogą.

 

Otwarcia ofert zaplanowano na dzień 11 sierpnia br. godz. 1000. Natomiast termin realizacji prac projektowych zakreślono na 26 miesięcy od daty podpisania umowy. Szacunkowa wartość  zamówienia wynosi 1 762 907,25 zł netto.

Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert.

Liczymy na to, że w tym postępowaniu zostanie wyłoniony wykonawca projektu