Gmina Garbatka-Letnisko                         Garbatka-Letnisko, dnia 17 września 2014 rokuul. Skrzyńskich 126-930 Garbatka-Letnisko     

Wg rozdzielnika

                         Gmina Garbatka-Letnisko w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zwraca się z zapytaniem dotyczącym możliwości realizacji zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, matematyki, przyrody oraz poradnictwa i doradztwa edukacyjno- zawodowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisko w Publicznym Gimnazjum w Garbatce-Letnisko oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogucinie realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość” dla Wniosku Nr KSI POKL.09.01.02-14-001/14 realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiW przypadku zainteresowania realizacją w/w usługi, prosimy o złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2014 roku.WÓJT GMINY (-)ROBERT KOWALCZYKW załączeniu:1. Dokumentacja dotycząca rozeznania cenowego.2. Formularz ofertowy.Sporządzono: 4 egz.BK/BKProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego