Złożonych wniosków o dofinansowanie – 92
Zawartych umów o dofinansowanie – 80
Zrealizowanych przedsięwzięć – 33
Kwota wypłaconych dotacji – 481 443,96 zł

 

Zapraszamy do korzystania z Programu i przypominamy, iż w budynku Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1 i Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Spacerowej 2a znajduje się Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.

 

Wszyscy mieszkańcy naszej gminy chcący wykonać kompleksową termomodernizację swojego domu, tj. docieplenie i wymiana systemu grzewczego na  ekologiczne  mogą uzyskać bezpłatną pomoc w wypełnieniu i wysłaniu wniosku dla przedmiotowego programu.

Szczegółowe informacje znajdują się pod następującym adresem strony internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl

 

Zapraszamy codziennie w godzinach pracy urzędu lub kontakt telefoniczny.

 

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Płachta nr tel. 48 62 10 194 wew. 15

Magdalena Orłowska nr tel. 48 62 10 103