Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przekazał informacje o realizacji  Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Garbatka-Letnisko.

Informacje o wnioskach naszej Gminy dotyczą okresu od początku trwania Program „Czyste Powietrze”, tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.12.2023 r.:

  • Złożonych wniosków o dofinansowanie – 123
  • Zrealizowanych przedsięwzięć – 51
  • Kwota wypłaconych dotacji – 873 582,30 zł.

Zapraszamy do korzystania z Programu i przypominamy, iż w budynku Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1 i Referacie Gospodarki Komunalnej przy
ul. Spacerowej 2a znajduje się Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego
„CZYSTE POWIETRZE”.

Wszyscy mieszkańcy naszej gminy chcący wykonać kompleksową termomodernizację swojego domu, tj. docieplenie i wymiana systemu grzewczego na  ekologiczne  mogą uzyskać bezpłatną pomoc w wypełnieniu i wysłaniu wniosku dla przedmiotowego programu.

Szczegółowe informacje znajdują się pod następującym adresem strony internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl

Zapraszamy codziennie w godzinach pracy urzędu lub kontakt telefoniczny.

Osoby do kontaktu: Agnieszka Płachta nr tel. 48 62 10 194 wew. 15 i Magdalena Orłowska nr tel. 48 62 10 103.