Informacje dotyczą okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”,  tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.12.2022 r.

 

Złożonych wniosków o dofinansowanie – 90
Zawartych umów o dofinansowanie – 79
Zrealizowanych przedsięwzięć – 28
Kwota wypłaconych dotacji – 398 003,78 zł.

 

Zapraszamy do korzystania z Programu i przypominamy, iż w budynku Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1 i Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Spacerowej 2a znajduje się Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.

 

Wszyscy mieszkańcy naszej gminy chcący wykonać kompleksową termomodernizację swojego domu, tj. docieplenie i wymiana systemu grzewczego na  ekologiczne  mogą uzyskać bezpłatną pomoc w wypełnieniu i wysłaniu wniosku dla przedmiotowego programu.

Szczegółowe informacje znajdują się pod następującym adresem strony internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl

 

Zapraszamy codziennie w godzinach pracy urzędu lub kontakt telefoniczny.

 

Osoby do kontaktu: Agnieszka Płachta nr tel. 48 62 10 194 wew. 15 i Magdalena Orłowska nr tel. 48 62 10 103.