Darmową pomoc prawną /na etapie przedsądowym/ otrzymają:- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,- kombatanci,- weterani,- młodzież do 26 roku życia,- seniorzy po ukończeniu 65 lat,- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną lub awarią techniczną

Uprawnionym przysługiwać będzie możliwość uzyskania informacji z zakresu:- prawa pracy,- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,- prawa cywilnego,- sprawach karnych,- sprawach administracyjnych,- sprawach rodzinnych,- ubezpieczenia społecznego,- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Pomoc udzielana będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie.

 

L.p.
Siedziba Punktu
Od poniedziałku do piątku

1.
Miejsko Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Kozienicach
godz. od 8:00 do 12:00

2.
Urząd Gminy w Głowaczowie
godz. od 8:00 do 12:00

 

 

Starosta KozienickiAndrzej Jung