Objazd oraz osygnalizowanie będzie odbywało się zgodnie z opracowanym, zaopiniowanym i zatwierdzonym „projektem czasowej zmiany organizacji ruchu”.

Roboty remontowe wykonywane przez firmę : Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ INTERBUD” Sp. o.o. z Radomia.