Gmina Garbatka-Letnisko                 Garbatka-Letnisko, dnia 07.10. 2014 rokuul. Skrzyńskich 126-930 Garbatka-LetniskoRO.OŚ.1.2014

Według rozdzielnika

                                        Gmina Garbatka – Letnisko dziękując za udział w prowadzonym rozeznaniu cenowym dotyczącym realizacji zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisko w Publicznym Gimnazjum w Garbatce-Letnisko oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogucinie realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, informuje, iż do realizacji ww. zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:1. w części I: Izabela Gluza, za cenę 60 zł/h2. w części II: Wiraszka Łukasz, za cenę 60 zł/h 3. w części III: Karsznia Marek, za cenę 60 zł/h4. w części IV: Basaj Bernadeta, za cenę 60 zł/h5. w części V: Janiga-Witkowska Danuta, za cenę 60 zł/h 6. w części VI: Leśniak Barbara , za cenę 60 zł/h 7. w części VII: Wiraszka Łukasz, za cenę 60 zł/h8. w części VIII: Langa Waldemar, za cenę 60 zł/h9. w części IX: Pasierbiak Beata, za cenę 60 zł/h10. w części X: Kwaśnik Ewa, za cenę 60 zł/h11. w części XI: Pawlik Danuta, za cenę 60 zł/h 12. w części XII: Rodakowska Teresa, za cenę 60 zł/h Wójt Gminy/-/ Robert Kowalczyk

 

 

Do pobrania:

Rozstrzygnęcie na stronę UG.doc

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego