Informacje o spotkaniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko w sekretariacie pod numerem telefonu (48) 62 10 194