W dniu dzisiejszym tj. 18.08.2020 r. otrzymaliśmy odpowiedz na pismo mieszkańców ul. Zwoleńskiej i Kozienickiej od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie podjęcia prac związanych z rozbudową drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka-Wilczowola, z której wynika że na obecnym etapie została przygotowana koncepcja rozbudowy drogi.

   Kolejnym przewidywanym etapem realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka-Wilczowola” będzie, po zabezpieczeniu całości środków na ten cel, przygotowanie oraz ogłoszenie przetargu mającego na celu wyłonienie Wykonawcy wspomnianej rozbudowy w trybie realizacji „Projektuj i Buduj”.