I N F O R M A C J A

 

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO INFORMUJE,

ŻE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NALEŻY

SKŁADAĆ DO DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014 R .

(piątek) ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNI ROBOCZE

W GODZINACH PRACY URZĘDU

tj .od godz. 8,00 do godz. 15,30

w pokoju nr 4 (parter).

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWAĆ BĘDZIE

PRACOWNIK WYBORCZ – TERESA PRZERWA