Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródła ciepła o mocy do 30 kW dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 9.296,58 zł

 

 

 

 

 

dodano: 20.01.2013