Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w wysokości 610 619,51 zł.