WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W 2011R.

 

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zostaje podany do publicznej wiadomości za rok 2011 wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

Podstawa odroczenia¹

Powód odroczenia²

1.

Szewczyk Rajmund

art. 67a § 1 pkt 1

Ordynacji podatkowej

(odroczenie)

3

2.

 

 

Sekuła Zbigniew

art. 67a § 1 pkt 2

Ordynacji podatkowej

(odroczenie)

1

 

¹Podstawa odroczenia:

Zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r.,

Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

²Powód odroczenia:

1) uzasadniony ważny interes podatnika;

2) uzasadniony ważny interes publiczny;

3) uzasadniony ważny interes podatnika i interes publiczny.

 

Osobom fizycznym w 2011r. w zakresie podatków lokalnych nie umorzono zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej 500 zł na osobę, w związku z powyższym

na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych nie podaje się do publicznej wiadomości wykazu osób, którym umorzono mniejszą kwotę niż wskazana.

W 2011r. umorzono podatek pięciu osobom na łączną kwotę 524 zł.

 

Garbatka-Letnisko, dnia 28.05.2012r.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM

W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W 2011R.

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zostaje podany

do publicznej wiadomości za rok 2011 wykaz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz

ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60

ze zm.)

 

 

Lp.

 

Nazwa (firma)

Kwota umorzenia

 

Podstawa umorzenia, odroczenia¹

Powód umorzenia, odroczenia²

 

1.

 

 

Zakład Przemysłu Drzewnego Sp. J.

 

 

 

art. 67a § 1 pkt 1 i pkt 2

Ordynacji podatkowej

(odroczenie)

 

3

 

2.

 

 

GZGK

 

 

art. 67a § 1 pkt 1

Ordynacji podatkowej

(odroczenie)

 

3

 

3.

 

 

GZGK

 

212 818,97 zł

art. 67a § 1 pkt 3

Ordynacji podatkowej

(umorzenie)

 

3

 

 

¹Podstawa umorzenia, odroczenia:

Zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa

(Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

²Powód umorzenia, odroczenia:

1) uzasadniony ważny interes podatnika;

2) uzasadniony ważny interes publiczny;

3) uzasadniony ważny interes podatnika i interes publiczny.

 

Garbatka-Letnisko, dnia 28.05.2012r.

 

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

W 2011R.

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zostaje podany do publicznej wiadomości za rok 2011 wykaz osób prawnych

i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

 

 

 

 

Lp.

Beneficjent pomocy publicznej

Imię i nazwisko

lub nazwa (firma)

Forma pomocy

1.

Piotr Słyk

Pomoc publiczna (akcyza)

2.

Andrzej Maj

Pomoc publiczna (akcyza)

3.

Krzysztof Molenda

Pomoc publiczna (akcyza)

4.

Tomasz Jurek

Pomoc publiczna (akcyza)

5.

Stanisław Ociesa

Pomoc publiczna (akcyza)

6.

Mirosław Burza

Pomoc publiczna (akcyza)

7.

Jerzy Kęska

Pomoc publiczna (akcyza)

8.

Paweł Garczyna

Pomoc publiczna (akcyza)

9.

Monika Wiraszka

Pomoc publiczna (akcyza)

10.

Jolanta Strzelecka

Pomoc publiczna (akcyza)

11.

Roman Stasiak

Pomoc publiczna (akcyza)

12.

Ryszard Czech

Pomoc publiczna (akcyza)

13.

Jacek Kwaśnik

Pomoc publiczna (akcyza)

14.

Bogumiła Kępińska

Pomoc publiczna (akcyza)

15.

Wojciech Jędra

Pomoc publiczna (akcyza)

16.

Waldemar Gola

Pomoc publiczna (akcyza)

17.

Renata Gola

Pomoc publiczna (akcyza)

18.

Zbigniew Molenda

Pomoc publiczna (akcyza)

19.

Edmund Czapka

Pomoc publiczna (akcyza)

20.

Urszula Szczur

Pomoc publiczna (akcyza)

21.

Andrzej Jurek

Pomoc publiczna (akcyza)

22.

Radosław Rębiś

Pomoc publiczna (akcyza)

23.

Jarosław Karsznia

Pomoc publiczna (akcyza)

24.

Tadeusz Kowalik

Pomoc publiczna (akcyza)

25.

Witold Ziemka

Pomoc publiczna (akcyza)

26.

Jan Maj

Pomoc publiczna (akcyza)

27.

Jolanta Barska

Pomoc publiczna (akcyza)

28.

Krzysztof Basaj

Pomoc publiczna (akcyza)

29.

Roman Bienias

Pomoc publiczna (akcyza)

30.

Józef Molenda

Pomoc publiczna (akcyza)

31.

Janusz Gnyś

Pomoc publiczna (akcyza)

32.

Jan Basaj

Pomoc publiczna (akcyza)

33.

Waldemar Molenda

Pomoc publiczna (akcyza)

34.

Karol Maj

Pomoc publiczna (akcyza)

35.

Stanisław Ziemka

Pomoc publiczna (akcyza)

36.

Krzysztof Grabiec

Pomoc publiczna (akcyza)

37.

Stanisław Banaszek

Pomoc publiczna (akcyza)

38.

Mirosław Stasiak

Pomoc publiczna (akcyza)

39.

Edward Kowalczyk

Pomoc publiczna (akcyza)

40.

Sylwester Guziński

Pomoc publiczna (akcyza)

41.

Marek Anglisz

Pomoc publiczna (akcyza)

42.

Bożena Bachanek

Pomoc publiczna (akcyza)

43.

Małgorzata Olejarz

Pomoc publiczna (akcyza)

44.

Dariusz Kowalik

Pomoc publiczna (akcyza)

45.

Zenon Basaj

Pomoc publiczna (akcyza)

46.

Henryka Pawlonka

Pomoc publiczna (akcyza)

47.

Sławomir Wójcicki

Pomoc publiczna (akcyza)

48.

Jerzy Gnyś

Pomoc publiczna (akcyza)

49.

Tomasz Maciejewski

Pomoc publiczna (akcyza)

50.

Andrzej Maciejewski

Pomoc publiczna (akcyza)

51.

Wiesław Pachocki

Pomoc publiczna (akcyza)

52.

Lucjan Zawadzak

Pomoc publiczna (akcyza)

53.

Dorota Basaj

Pomoc publiczna (akcyza)

54.

Stanisław Kolak

Pomoc publiczna (akcyza)

55.

Małgorzata Wołyńska

Pomoc publiczna (akcyza)

56.

Mirosław Kęska

Pomoc publiczna (akcyza)

57.

Janina Michalak

Pomoc publiczna (akcyza)

58.

Tomasz Sadownik

Pomoc publiczna (akcyza)

59.

Krystyna Podgórska

Pomoc publiczna (akcyza)

60.

Dariusz Basaj

Pomoc publiczna (akcyza)

61.

Andrzej Śmietanka

Pomoc publiczna (akcyza)

62.

Andrzej Gnyś

Pomoc publiczna (akcyza)

63.

Jacek Podsiadły

Pomoc publiczna (akcyza)

64.

Zbigniew Gieruszka

Pomoc publiczna (akcyza)

65.

Zbigniew Kęska

Pomoc publiczna (akcyza)

66.

Teresa Miturska

Pomoc publiczna (akcyza)

67.

Andrzej Sobieszek

Pomoc publiczna (akcyza)

68.

Jarosław Michalak

Pomoc publiczna (akcyza)

69.

Alina Sztamberek

Pomoc publiczna (akcyza)

70.

Janusz Stachurski

Pomoc publiczna (akcyza)

71.

Grażyna Kurek

Pomoc publiczna (akcyza)

72.

Sławomir Podsiadły

Pomoc publiczna (akcyza)

73.

Renata Ociesa

Pomoc publiczna (akcyza)

74.

Tomasz Molenda

Pomoc publiczna (akcyza)

75.

Krzysztof Molenda s.Juliana

Pomoc publiczna (akcyza)

76

Andrzej Banaś

Pomoc publiczna (akcyza)

77.

Tadeusz Gregorczyk

Pomoc publiczna (akcyza)

78.

Stanisław Słyk

Pomoc publiczna (akcyza)

79.

Janusz Zawadzak

Pomoc publiczna (akcyza)

80.

Krzysztof Domarecki

Pomoc publiczna (akcyza)

81.

Zbigniew Wdowiak

Pomoc publiczna (akcyza)

82.

Alicja Ostrowska

Pomoc publiczna (akcyza)

83.

Marek Zawadzak

Pomoc publiczna (akcyza)

84.

Magdalena Zawadzak

Pomoc publiczna (akcyza)

85.

Iwona Ziemka

Pomoc publiczna (akcyza)

86.

Marcin Wójcik

Pomoc publiczna (akcyza)

87.

Monika Śmietanka

Pomoc publiczna (akcyza)

88.

Jerzy Sałbut

Pomoc publiczna (akcyza)

89.

Maciej Angliś

Pomoc publiczna (akcyza)

90.

Piotr Sadownik

Pomoc publiczna (akcyza)

91.

Sławomir Hyliński

Pomoc publiczna (akcyza)

92.

Grzegorz Baran

Pomoc publiczna (akcyza)

93.

Jerzy Sztobryn

Pomoc publiczna (akcyza)

94.

Izabela Pająk

Pomoc publiczna (akcyza)

95.

Wiesław Nagadowski

Pomoc publiczna (akcyza)

96.

Henryk Sekuła

Pomoc publiczna (akcyza)

97.

Zbigniew Maj

Pomoc publiczna (akcyza)

98.

Ewa Kołodziej

Pomoc publiczna (akcyza)

99.

Mirosław Nagadowski

Pomoc publiczna (akcyza)

100.

Ewa Siedlecka

Pomoc publiczna (akcyza)

101.

Wiesław Bartosiewicz

Pomoc publiczna (akcyza)

102.

Edward Przerwa

Pomoc publiczna (akcyza)

103.

Lucja Rudnicka

Pomoc publiczna (akcyza)

104.

Waldemar Wojewódka

Pomoc publiczna (akcyza)

105.

Piotr Oleś

Pomoc publiczna (akcyza)

106.

Stanisław Zawadzak

Pomoc publiczna (akcyza)

107.

Karolina Sałbut

Pomoc publiczna (akcyza)

108.

Izabela Molendowska

Pomoc publiczna (akcyza)

109.

Maria Solecka

Pomoc publiczna (akcyza)

110.

Dariusz Jakubowski

Pomoc publiczna (akcyza)

111.

Stanisław Podsiadły

Pomoc publiczna (akcyza)

112.

Ryszard Kowalik

Pomoc publiczna (akcyza)

113.

Jan Basaj

Pomoc de minimis

114.

Rajmund Szewczyk

Pomoc de minimis

115.

Zbigniew Sekuła

Pomoc de minimis

116.

Zakład Przemysłu Drzewnego Sp. J.

Pomoc de minimis

 

 

 

Garbatka-Letnisko, dnia 28.05.2012r.

 

 

 

Dokumenty BIP

 

ump2012_01.jpg [784.06 KB]

ump2012_02.jpg [720.05 KB]

ump2012.jpg [1.17 MB]

ump2012_2.jpg [1.43 MB]

ump2012_3.jpg [1.1 MB]