Gmina Garbatka-Letnisko zakończyła kolejną inwestycję w modernizację oświetlenia ulicznego.

Na nieoświetlonym, do tej pory, fragmencie drogi gminnej nr 170104W w miejscowości Molendy postawiono siedem nowoczesnych lamp LED.