Uroczystego otwarcia konkursu dokonała dyrektor szkoły Pani Agnieszka Babańca. Jury  w składzie Pani Renata Maj, Pan Krzysztof Boryczka przewodniczył ks. Filip Lorenc. Koncert kolęd poprowadził opiekun Samorządu Uczniowskiego Pan Andrzej Suwała. Na instrumentach klawiszowych akompaniował Pan Tomasz Kubiak, a na cajonie zagrał Jan Kubiak.

 

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 13 klas, które zaprezentowały poniżej wymienione kolędy:1.    Gdy śliczna panna- klasa IVA;2.    Cicha noc, święta noc- klasa IVB;3.    Pójdźmy wszyscy do stajenki- klasa IVC;4.    Przybieżeli do Betlejm- klasa VA;5.    Jezus malusieńki- klasa VB;6.    Do szopy hej pasterze- klasa VC;7.    Gore gwiazda Jezusowi- klasa VIA;8.    W żłobie leży- klasa VIB;9.    Lulaj że Jezuniu- klasa VIIA;10.    Bóg się rodzi, noc truchleje- klasa VIIIA;11.    Wśród nocnej ciszy- klasa VIIIB;12.    Dzisiaj w Betlejem- klasa IIIA;13.    Gdy się Chrystus rodzi- klasa IIIB.

Pięknie zaśpiewane i zagrane tradycyjne polskie  kolędy wprowadziły społeczność uczniowską w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia.

Wyniki przedstawiają się następująco:1 miejsce- klasa VC2 miejsce- klasa VB3 miejsce- klasa VA

Wyróżnienie – klasa IIIA ex aequo klasa VIIIA. Serdeczne gratulacje dla wszystkich wykonawców, a w szczególności dla laureatów!