Tematem spotkania była książka Pana Karasia pt. „Klechdy kozienickie”. Jest to zbiór baśni regionalnych, których inspiracją były dla autora historie związane z miejscowościami znajdującymi się na terenie powiatu kozienickiego i okolic.

 

 

    W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej pod opieką nauczycielki j. polskiego – Pani Anny Śmietanki.     Podczas spotkania Autor odczytał kilka swoich baśni a także opowiedział o tym jak powstawała jego książka. Przedstawicielki gazetki szkolnej przeprowadziły wywiad z Panem Januszem, który miał przybliżyć wszystkim uczniom szkoły sylwetkę twórcy. Pozostali uczniowie zadawali pytania dotyczące dzieciństwa autora, jego inspiracji malarskich, rzeźbiarskich i pisarskich oraz tego jak można rozwijać i odkrywać swoje pasje i uzdolnienia.

 

 

    Na koniec spotkania Pani Anna Śmietanka ogłosiła konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów ZSS w Garbatce-Letnisko, którego tematyką ma być książka „Klechdy kozienickie”