Przy odbiorze i oficjalnym przecięciu wstęgi udział wzięli Wójtowie obu Gmin: Teresa Fryszkiewicz i Tomasz Adamiec, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur, Radni i Sołtysi,  przedstawiciele Wykonawcy Pan Grzegorz Adamus z kierownikiem budowy, Pani Prezes LGD Irena Bielawska, Inspektor nadzoru oraz mieszkańcy. Droga została  poświęcona przez księdza Bogusława Kasprzyka z Parafii Gródek, do której należą mieszkańcy Garbatki-Zbyczyn.

Inwestycja  obejmowała 600 metrów drogi. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 metra  wraz z poboczami z kruszywa łamanego  o szerokości 0,75 metra.   Koszt całej inwestycji to blisko 500 000 zł., który w całości został sfinansowany ze środków  Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.