W  środę 29 maja w siedzibie Gminnego Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Garbatki-Letnisko. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Robertowi Kowalczykowi za wykonanie budżetu za rok 2012. Zanim radni przeszli do głosowania nad absolutorium, wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie, pozytywnie ocenili ubiegłoroczny budżet.