Medale, upominki oraz pamiątkowe dyplomy wręczyli: Wójt Teresa Fryszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierzem Mazur oraz z-ca kierownika USC Beata Kowalik. Dostojnym Jubilatom gratulacje oraz życzenia złożyła Wójt Teresa Fryszkiewicz. Życzyła kolejnych lat pełnych szczęścia, radości, zdrowia i miłości. Wyraziła swój podziw dla tak długiego, zgodnego i szczęśliwego pożycia małżeńskiego.

Gratulacje i życzenia złożyli Jubilatom także Przewodniczący Rady Gminy i z-ca kierownika USC. Podczas tej podniosłej uroczystości panowała miła, pełna radości atmosfera. Małżonkowie z sentymentem wspominali minione czasy wykazując się przy tym dużą dozą humoru.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy, aby w zdrowiu i szczęściu przeżywali kolejne jubileusze i żeby przeżyty wspólnie czas przywoływał wyłącznie dobre wspomnienia.

 

                                                                                                      Beata Kowalik