Bezpośrednio po Mszy Świętej odbyło się urodzinowe przyjęcie, na którym znalazło się około 50 osób- dzieci, wnuki, prawnuki i kuzyni oraz sąsiedzi którzy ten wyjątkowy dzień pragnęli spędzić z Jubilatem. Zgromadzeni odśpiewali głośne „Dwieście lat.” Jak na taką uroczystość przystało był tort, moc prezentów i kwiatów oraz życzenia kolejnych długich i szczęśliwych lat życia.

Urodzinowe życzenia i gratulacje złożyli również Pan Robert Kowalczyk- Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, Pan Włodzimierz Mazur- Przewodniczący Rady Gminy Garbatka-Letnisko, Pani Teresa Fryszkiewicz- Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko, Pani Beata Kowalik- Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Pan Bolesław Warchoł i Pan Ryszard Mazur Prezes i Wiceprezes Koła Związku Kombatantów oraz przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w Kozienicach – Kierownik Placówki Pani Mirosława Romanowska i Pani Małgorzata Kustra. List gratulacyjny od Pani Premier Beaty Szydło odczytał pracownik Biura Wojewody Mazowieckiego Pan Paweł Sagan, który również złożył najserdeczniejsze życzenia w imieniu Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery i w swoim imieniu.

Urodzinowe życzenia i gratulacje złożyli również Pan Robert Kowalczyk-Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, Pan Włodzimierz Mazur-Przewodniczący Rady Gminy Garbatka-Letnisko, Pani Teresa Fryszkiewicz- Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko, Pani Beata Kowalik- Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości przyjęli również księża: ks. Łukasz Bociek oraz ks. Kamil Kowalski. Jak zgodnie twierdzą zaproszeni na uroczystość goście Jubilat jest w świetnej formie, odznacza się pogodą ducha, życzliwością oraz radosnym nastawieniem do świata i ludzi.

Pan Stefan Gnyś urodził się 23 października 1916 r. na terenie obecnego województwa mazowieckiego w miejscowości Garbatka-Dziewiątka w rodzinie włościańskiej. Miał sześcioro rodzeństwa. W wieku 25 lat ożenił się z Heleną Wroną panną z sąsiedniej wsi Garbatka Długa, gdzie w roku 1941 wspólnie zamieszkali, a Pan Stefan mieszka do dziś. Małżonkowie dochowali się trzech synów, dziesięciorga wnuków, i dziewiętnaściorga prawnuków. Całe życie ciężko pracował w gospodarstwie rolnym i dorabiał przy wyrębie lasów. Pochodzi z pokolenia ludzi, którzy na swoich ramionach dźwigali ciężar walki o Ojczyznę, podczas II Wojny Światowej walczył w 28 Pułku Artylerii Lekkiej Wojska Polskiego, zmobilizowanego w Zajezierzu koło Dęblina. Za patriotyczne zaangażowanie w obronę kraju Panu Stefanowi Gnysiowi przyznano honorowy stopień podporucznika Wojska Polskiego. Pomimo sędziwego wieku jest bardzo samodzielny i pełny energii, patrząc na Jubilata aż trudno uwierzyć, że ma sto lat.

 

Po dzień dzisiejszy sam wykonuje prace domowe, interesuje się życiem publicznym, bez okularów czyta gazety i książki, prowadzi ożywione życie towarzyskie odwiedza rodzinę, sąsiadów. Pan Stefan Gnyś zawsze może liczyć na pomoc swoich synów i synowych. Recepta na długowieczność to pozytywne podejście do życia, wieloletnia aktywność w pracy oraz miłość i opieka osób najbliższych. Panu Stefanowi z okazji 100 rocznicy urodzin składamy serdeczne gratulacje i życzymy długich laty życia w jak najlepszej kondycji, wielu jubileuszy, pogody ducha, pomyślności oraz radości w otoczeniu bliskich i życzliwych osób.

 

Autor: Beata Kowalik