6 grudnia w sali przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbyła się wyjątkowa uroczystość – Jubileusz 50-lecia i 70-lecia pożycia małżeńskiego. Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostało uhonorowane sześć par, jedna para świętowała Jubileusz Kamiennych Godów (70 lat pożycia).

Aktu dekoracji medalami w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokonała Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz wraz z  Sekretarzem Gminy Marzeną Pomarańską oraz Przewodniczącym Rady Gminy Włodzimierzem Mazurem i z-cą kierownika USC Beatą Kowalik. Wśród szanownych gości był ks. kan. Augustyn Rymarczyk – Proboszcz Parafii Garbatka-Letnisko oraz najbliżsi Jubilatów.

         Dostojnym Jubilatom wręczono kwiaty, dyplomy oraz upominki

Po części oficjalnej wzniesiono toast za zdrowie i pomyślność Jubilatów. Przygotowano poczęstunek i podano tort. Uroczystość uświetnił występ miejscowego Chóru Seniora „Wrzos”.

Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawane są przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej parom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Wniosek o medal składany jest wyłącznie za zgodą Jubilatów. Jest to jedyne odznaczenie, które można dostać we dwoje.

To pół wieku nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Małżeństwa, które przez ponad 50 lat trwają w związku, wspierając się wzajemnie w dobrych i złych chwilach swojego życia, pokonując wszelkie trudności narzucone przez los są wzorem godnym naśladowania. To piękny przykład dla młodego pokolenia, że przysięga małżeńska zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre i złe, w zdrowiu i chorobie pomimo przeciwności losu. Szanownym Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku.

Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odznaczeni zostali:

Państwo Barbara i Adam Figurscy

Państwo Maria i Zenon Krekorowie

Państwo Teresa i Władysław Majowie

Państwo Kazimiera i Jan Mąkosowie

Państwo Helena i Kazimierz Pyrkowie

Państwo Zofia i Kazimierz Witowie

W uroczystości uczestniczyli również Jubilaci Kamiennych Godów (70-lecie pożycia małżeńskiego) Państwo Teresa i Bolesław Warchołowie.

 

Beata Kowalik