Medale, upominek oraz pamiątkowy dyplom wręczyli: Wójt Teresa Fryszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierzem Mazur oraz z-ca kierownika USC Beata Kowalik. Zacnym Jubilatom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje. Niech przez dalsze lata cieszą się zdrowiem, radością życia w gronie najbliższych, aby w pomyślności mogli świętować kolejne rocznice ślubu.

 

                                                                                                                                                                   Beata Kowalik