W ramach niniejszego przedsięwzięcia droga zyska nowy przekrój tj. jednojezdniowy dwukierunkowy, nową nawierzchnię asfaltową o łącznej długości 354,62 mb i szerokości 6,0 mb (odcinek od włączenia z drogą krajową do końca ogrodzenia Cmentarza Parafialnego), chodnik z kostki brukowej po stronie prawej o szerokości 2,0 mb oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 1,2m, zjazdy publiczne i indywidualne na posesje z kostki brukowej. Na całym odcinku staną nowe słupy oświetlenia ulicznego typu parkowego (na długości 360 mb – 12 słupów). Ponadto zostaną wykonane miejsca postojowe.

Całkowita wartość zamówienia opiewa blisko 550 tyś zł. Przewidywany termin zakończeni inwestycji przypada na pierwszą połowę grudnia br.