Gminna Komisja Wyborcza w Garbatce-Letnisko – powołana Postanowienien Nr 6/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 19 września 2014 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. – informuje, że będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy i kandydatów na wójta.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze:

 

na radnych:

 

2 października 2014 r. – w godz. 15ºº – 18ºº;

3 października 2014 r. – w godz. 15ºº – 18ºº;

6 października 2014 r. – w godz. 15ºº – 18ºº;

7 października 2014 r. – w godz. 15ºº – 24ºº;

 

na wójta:

 

15 października 2014 r. – w godz. 15ºº – 18ºº;

16 października 2014 r. – w godz. 15ºº – 18ºº;

17 października 2014 r. – w godz. 15ºº – 24ºº;

 

w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1.

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Garbatce-Letnisko

 

/-/ Stanisław Siembor