Kiermasz na rzecz WOŚP

Dnia 10 stycznia 2024 roku Wójt Teresa Fryszkiewicz wzięła udział w wydarzeniu „Kiermasz na rzecz WOŚP” organizowanym przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku. Na tę okoliczność przekazała przedmioty oraz vouchery pozyskane przez Gminę na rzecz 32 finału WOŚP.

Wójt w pełni popiera pomysł organizacji przez placówki oświaty tego typu wydarzeń, które przyczyniają się do wprowadzania uczniów świat wartości, w tym ofiarności i pomocy drugiemu człowiekowi.