W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur, Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Stefan Kamiński, Dyrektorzy garbackich szkół i przedszkola, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz Gminy oraz Pani Kierownik Biblioteki Publicznej. W specjalnej projekcji uczestniczyła grupa „Jagódki” z Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko, jak również przedstawiciele lokalnych mediów.

Administratorem Kina za Rogiem jest Gminne Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko, które prowadzi zapisy na poszczególne seanse. Projekcje odbywają się w soboty: dla dzieci o 11.00 i 13.00, a dla starszych o 18.00. Do końca roku bilety są bezpłatne.

Unikalną zasadą działania Kina za Rogiem jest fakt, że widzowie mogą sami decydować o repertuarze kina. Na stronie www.kinozarogiem.pl można się zapoznać z aktualnie dostępnymi filmami i wybrać film dla siebie. Następnie swoją propozycję zależy zgłosić do Gminnego Centrum, gdzie można również ustalić indywidualną projekcję. Organizatorzy serdecznie zapraszają osoby indywidualne, grupy znajomych, wychowawców klas i wszystkich chętnych na filmy oraz do współtworzenia Kina za Rogiem w Garbatce-Letnisko.

GCRSiP