Pierwsze maseczki dotarły już do mieszkańców Anielina, Brzustowa, Garbatki-Dziewiątki, Garbatki-Nowej, Garbatki-Zbyczyn, Garbatki-Długiej, Ponikwy, Bogucina, Bąkowca oraz miejscowości Molendy. Kolejne maseczki trafią do mieszkańców Garbatki-Letnisko. Jeśli do kogoś z różnych przyczyn nie dotarły maseczki, prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej pod nr telefonu 48 62 10 103 lub z sołtysem swojego sołectwa.