Bartek jest uczniem klasy III gimnazjum. Już w szkole podstawowej przejawiał zainteresowanie historyczne. Jako gimnazjalista aktywnie uczestniczył w zajęciach koła historyczno – filmowego, brał udział w uroczystościach szkolnych, upamiętniających wydarzenia historyczne ważne dla naszej ojczyzny i regionu. Zamiłowanie historyczne, ciągłe poszerzanie wiedzy o dawnych dziejach przyniosły oczekiwane efekty – Bartek został laureatem konkursu przedmiotowego z historii, po raz pierwszy w dziejach naszego gimnazjum.

 

Ania jest także uczennicą klasy III gimnazjum. Chętnie i systematycznie uczestniczyła w zajęciach koła astronomiczno – geograficznego. W ciągu trzyletniej nauki w gimnazjum pogłębiła wiedzę z przedmiotu, który „uczy patrzeć na świat”. Treści i umiejętności programowe nigdy nie sprawiały jej problemów, a zdobyte wiadomości niejednokrotnie wykraczały poza granice wymagań. Zdobyła tytuł Finalisty Konkursu Geograficznego, a do pełnego sukcesu zabrakło jej paru punktów.

Gratulacje należą się także opiekunom: panu Rafałowi Kąckiemu – nauczycielowi historii oraz panu Andrzejowi Baraczowi – nauczycielowi geografii. Monika Bernacik – nauczycielka j. polskiego