Jeśli tendencja się utrzyma to na kolejne mistrzostwa sala Gminnego Centrum może się okazać niewystarczająca. W rozgrywkach wzięło udział   22 zawodników. W ciągu dwóch dni rozegrano 9 rund. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia pan Andrzej Kania. W imieniu Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Roberta Kowalczyka puchary i dyplomy wręczyła pani Aleksandra Mieczyńska, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Tytuł Szachowego Mistrza Garbatki zdobył pan Robert Węglarz. Wśród pań najlepsza okazała się dziesięcioletnia Patrycja Grzywacz. Dodatkowo podczas zawodów 7 zawodników osiągnęło wyższą klasę rozgrywkową w klasyfikacji Polskiego Związku Szachowego. W przerwach między rundami trwały gorące dyskusje, z których wyłonił się pomysł na Zimowy Kącik Szachowy w Gminnym Centrum. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych w czwartki od godz. 17.00 do godz. 19.00.

GCRSiP