„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów” – pod tym hasłem grała w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na ulice Garbatki, Bąkowca, Bogucina oraz Opactwa wyruszyło 21. wolontariuszy. W sumie zebrano 5126,84 zł, biżuterię oraz walutę obcą. W programie znalazły się projekcje filmów w Kinie za Rogiem, licytacja gadżetów przekazanych przez Fundację WOŚP, a w sali Gminnego Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji Anna Banaś poprowadziła Zumba Fitness. Na zakończenie zaprezentował się zespół COLT 44. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do wspólnego kwestowania na rzecz WOŚP – ofiarodawcom, wolontariuszom, Paniom, które podjęły się żmudnej i odpowiedzialnej pracy zliczania pieniędzy z puszek wolontariuszy, policjantom z Komisariatu w Gniewoszowie, a także Dyrekcji i Pracownikom Banku Pekao S.A. w Kozienicach za życzliwość i okazaną pomoc. Do zobaczenia za rok!