Dzięki dotacji zakupiliśmy potrzebny sprzęt biurowy: laptop, pakiet Office i pojemny dysk zewnętrzny oraz doposażyłyśmy naszą siedzibę w niezbędne meble: biurko i krzesło do pracy przy komputerze. W ramach dotacji również przeszkoliłyśmy nasze członkinie w zakresie obsługi programów przydatnych w pracy on-line oraz w portalach społecznościowych. KGW chętnie poszerzyło swoją wiedzę, aby móc działać efektowniej i promować Nas w sieci, a kolejne wygrane projekty będą bardziej motywować nas i naszych mieszkańców, do kolejnych działań na rzecz dobra wspólnego dla Bąkowca. Dzięki zdobytej wiedzy będziemy lepiej się komunikowały ze społecznością lokalną i ponadlokalną, o naszych pomysłach, realizowanych wspólnie z mieszkańcami przedsięwzięciach. Wymienimy się doświadczeniami ze społecznością ponadlokalną o tym, co robimy z mieszkańcami i dla mieszkańców.

Uważamy, iż mikrodotacja dla młodych organizacji przyczyniła się do lepszego funkcjonowania Naszego KGW, wzmocniła nas na wielu poziomach: zasobów rzeczowych i materialnych, wiedzy i umiejętności w organizacji oraz budowaniu naszego wizerunku w środowisku lokalnym i regionalnym.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy”.