Decyzją Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 16/2012 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 06 lutego 2012 r. w konkursie zwyciężyła nazwa zgłoszona przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Samorządowego „Pod Sosnową Szyszką”.Uzasadniając wybór Komisja Konkursowa kierowała się przyjętymi uprzednio założeniami tj. preferowanie stosunkowo krótkiej nazwy, umożliwiającej jej praktyczne zastosowanie, będącej znakiem rozpoznawalnym w dziecięcej świadomości, wywołującej pozytywne skojarzenia zarówno na najmłodszych użytkownikach przedszkola, jak również na innych osobach zamieszkujących lub odwiedzających  gminę Garbatka-Letnisko. Na tle nadesłanych prac zwycięska nazwa wyróżnia się bezpośrednim nawiązaniem do tradycji miejscowości i jej uwarunkowań środowiskowych. Rozległe lasy sosnowe i związane z nimi walory klimatyczne od lat były rozpoznawalnym znakiem Garbatki-Letnisko. Nowobudowane przedszkole, będące „spełnieniem marzeń” wielu pokoleń mieszkańców Garbatki, bezpośrednio winno nawiązywać do cech z którymi Garbatka była zawsze kojarzona. Wszystkim, którzy brali udział w Konkursie dziękujemy, a Zwycięzcy gratulujemy!

                                 Robert Kowalczyk – Wójt Gminy Garbatka-Letnisko                                    Maria Grygiel – Dyrektor Przedszkola Samorządowego                                  w Garbatce-Letnisko                                         Komisja Konkursowa