KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W  GARBATCE-LETNISKOz dnia 23 października 2014 r.

 

o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.Gminna Komisja Wyborcza na podstawie art. 410 § 7 , ust.1, ust. 2 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) dokonała  w dniu 23 października 2014 r. losowania jednolitych numerów dla list kandydatów  na radnych 2 komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym i 1 komitetu wyborczego, który zarejestrował listę kandydatów w jednym okręgu wyborczym.Listy kandydatów tych komitetów wyborczych otrzymały w wyniku losowania następujące jednolite numery w wyborach do Rady Gminy Garbatka-Letnisko:Lista  nr 24   KW  „NASZ  REGION  KOZIENICKI”Lista  nr 25   KW  „PRAWORZĄDNY  POWIAT  MIASTO  I  GMINA”Lista  nr 26   KWW  „GRZEGORZA  SOLECKIEGO”Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Stanisław Siembor