Komisarz Wyborczy w Radomiu informuje, że od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, w którym zarządzone zostały wybory do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (od dnia 27 sierpnia 2014r.)  do dnia 8 września 2014r. będzie przyjmować zawiadomienia o utworzeniu  komitetów wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze, w godzinach 7.30 – 15.30, w siedzibie Delegatury  Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, ul Żeromskiego 53, pokój 154.

Właściwość terytorialna  Komisarza Wyborczego w Radomiu obejmuje powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki,  zwoleński i m. Radom. 

 

                                               

Komisarz Wyborczy  w Radomiu

/-/ Grzegorz Wójtowicz