Gminna Komisja Wyborcza na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rad gmin listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409, numery:1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym (1) okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt 2,2.dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 23 października 2014 r. o godz. 18ºº w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, pokój nr 14 (I piętro). – ( po zakończeniu losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ).Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów podana zostanie do wiadomości publicznej. 

PrzewodniczącyGminnej Komisji Wyborczej/-/ Stanisław Siembor