Każdy, kto zakupi świnie na targu, ma obowiązek posiadać kopię świadectwa zdrowia, potwierdzającego pochodzenie świni.    Na w/w kopii świadectwa pochodzenia świń powinna znaleźć się informacja na temat liczby świń zakupionych na targu, podpisana i zaopatrzona w pieczęć urzędowego lekarza weterynarii nadzorującego targ.

                                                                                                            Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                                                                       w Kozienicach                                                                                                      lek. wet. Stanisław Jaroszyński

Każdy, kto zakupi świnie na targu, ma obowiązek posiadać kopię świadectwa zdrowia, potwierdzającego pochodzenie świni.    Na w/w kopii świadectwa pochodzenia świń powinna znaleźć się informacja na temat liczby świń zakupionych na targu, podpisana i zaopatrzona w pieczęć urzędowego lekarza weterynarii nadzorującego targ.                                                                                                            Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                                                                       w Kozienicach                                                                                                      lek. wet. Stanisław Jaroszyński