Zapewniam również, że obecna sytuacja epidemiologiczna występująca na terenie gminy jest pod kontrolą, służby sanitarne objęły kwarantanną dzieci i młodzież z naszej szkoły wraz z rodzinami. W tej grupie znalazłam się również  ja.

Informuję jednocześnie, że pracownicy urzędu gminy pracują w sposób ciągły, pozostając do dyspozycji petentów, których obsługa odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego  lub stawiennictwem osobistym, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniem terminu wizyty w budynku urzędu.

Proszę o stosowanie się do obowiązujących zaleceń służb, niebagatelizowanie zagrożenia epidemiologicznego, nośmy maseczki. Chrońmy siebie i innych. Zachęcam jednocześnie wszystkich mieszkańców do świadczenia pomocy sąsiedzkiej wśród osób starszych, samotnych i potrzebujących. Nie bądźmy obojętni na innych w tak szczególnej sytuacji panującej w Polsce i na świecie.

 

Wójt /-/ Teresa Fryszkiewicz

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko:48 62 10 194 (Urząd Gminy)48 62 10 103 (Referat Gospodarki Komunalnej)    48 62 10 314 (GOPS)                                   Adres e-mail: [email protected]  Skrytka e-puap: /w508l2mbd7/skrytka