Wójt  Gminy   Garbatka-Letnisko  informuje, że  Starostwo  Powiatowe w Kozienicach Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości rozpoczęło  przesyłanie  zmian  geodezyjnych  po  modernizacji przeprowadzonej w latach 2013 – 2014   dotyczących Gminy Garbatka-Letnisko. W  związku z czym  zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, których  zmiany dotyczą, o  zgłaszanie się – [po otrzymaniu  zawiadomienia  (postanowienie, wezwanie , telefonicznie)] – do  Urzędu  Gminy  celem złożenia  aktualnych  informacji podatkowych.Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 48 6210194  wewnętrzny 37 lub 38 w dniach i godzinach pracy urzędu tj.:poniedziałek   –  7.30  – 17.00wtorek -czwartek   – 7.30  – 15.30piątek  – 7.30  -14.00Druki  informacji podatkowych do pobrania:informacja o podatku od nieruchomości,informacja o podatku rolnyminformacja o podatku leśnym