W ramach zadania została położna nowa nawierzchnia bitumiczna, w wyniku czego powstała droga jednojezdniowa dwukierunkowa o szer. 6 m. Wykonano chodnik z kostki brukowej o szer. 2 m oddzielony od krawędzi jezdni pasem zieleni o szer. 1,2m, w którym stanęły nowe lampy oświetlenia ulicznego typu parkowego, dzięki czemu teren zyskał nowy wygląd. Ponadto wybudowano  zjazdy do nieruchomości oraz miejsc postojowych. Długość przebudowanego odcinka drogi wyniósł ok. 350 m tj. od włączenia ul. Martyrologii do drogi wojewódzkiej nr 691 (ul. Kochanowskiego) do końca ogrodzenia cmentarza parafialnego. Wykonawcą  inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Lubartów S.A  z siedziba w Lubartowie.

 

Wartość inwestycji wyniosła około 540.000,00 zł i w całości została sfinansowana ze środków   Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.