Organizator konkursu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1

26 – 930 Garbatka-Letnisko

tel. 48 6210307 w.33

 

Cel konkursu:

Celem konkursu jest upamiętnienie 60-tej rocznicy powstania Biblioteki Gminnej w Garbatce-Letnisko poprzez stworzenie graficznego znaku bibliotecznego, którym sygnowane będą książki w zbiorach Biblioteki.

 

Termin konkursu:

Konkurs będzie trwał od 16.02.2015 do 15.04.2015

Ogłoszenie wyników nastąpi 20 kwietnia 2015 r.

 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do:

– młodzieży szkół gimnazjalnych,

– młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,

– osób dorosłych,

 

Jury:

Oceny nadesłanych prac i podziału nagród dokona powołane przez organizatora jury, którego skład zostanie podany do publicznej wiadomości.

 

Nagrody:

Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.

 

Małgorzata Markowska

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko

 

 

DO POBRANIA:

– Oświadczenie

– Regulamin konkursu