Na konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy Garbatki-Letnisko wpłynęło 11 zgłoszeń, w tym 28 prac. Przedmiotem konkursu było stworzenie nowego znaku identyfikacji wizualnej, którym samorząd będzie się posługiwał w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

 

Prace konkursowe oceniało Jury w składzie: Olga Jasek-Siwecka – Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy, Aleksandra Mieczyńska – Skarbnik Gminy, Włodzimierz Mazur – Przewodniczący Rady Gminy, Irena Bielawska – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”,

… a zaręczamy, że nie było to łatwe zadanie, bowiem wszystkie prace odznaczały się inwencją twórczą, interesującym ujęciem konkursowego tematu i indywidualnym podejściem do jego realizacji.

Jednak biorąc pod uwagę ustalone kryteria, zakładające m.in., iż logo powinno być wyraziste, czytelne, nawiązywać do walorów gminy i być użyteczne w różnych zastosowaniach komisja dokonała wyboru pracy Pana Jacka Sitarskiego.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłane prace. Mamy nadzieję, że wybrane przez nas logo stanie się znakiem rozpoznawczym gminy i przyczyni się do jej promocji.