Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowo wypełniona i dostarczona do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko „Karta Zgłoszenia”. Termin składania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2012 r. o godz. 15:00, a samo rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2012 r. do godz. 15:00.Laureat otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową.Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się w „Regulaminie konkursu” dostępnym na stronie internetowej gminy : bip.garbatkaletnisko.pl. Dodatkowe informacje można także uzyskać  w Urzędzie Gminy pokój nr 15 oraz w Przedszkolu Samorządowym.

 

 

                                  Zapraszam do udziału                       Robert Kowalczyk Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

 

Pliki do pobrania:

 

Kartazgłoszenia-nazwaprzedszkola.pdf

Regulamin konkurus .pdf